Gabiony - provádění staveb Algon a.s. Gabiony - provádění staveb


Algon profil gabiony

Proč gabiony s firmou ALGON, a.s. ?

Gabionové stavby provádíme od roku 1992,v tomto oboru máme velmi bohaté zkušenosti. Vyvinuli jsme gabionový drátěný program s ochranou známkou a jsme jeho výhradním výrobcem. Díky špičkové technologii výroby a vysoké kvalitě žárově zinkovaného drátu, ze kterého se drátěný program ALGON ® vyrábí, zaručujeme kvalitu a dlouhou životnost. Evropské technické schválení společně s ES certifikátem kvalitu gabionového programu ALGON® potvrzuje. Výhodou gabionů je především krátká doba realizace, stabilita, technická variabilita, ekologická nezávadnost, přírodní vzhled, recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Veškeré naše výrobky jsou řádně certifikované. Jsou pravidelně podrobovány předepsaným zkouškám a dohledům, které provádějí akreditované certifikační společnosti a zkušebny. Technologie drátěného gabionového programu - ALGON ® je na trhu od roku 1995 .

V roce 2008 jsme začali s výrobou ocelových konstrukcí , které jsou především hlavními komponenty protihlukových stěn a dopravních portálů. Náš výrobní závod naleznete v Loděnici u Berouna.

V rámci dalších divizí realizujem také dopravní a inženýrské stavby , pozemní stavby.

Co jsou gabiony ?

Náš gabionový drátěný program ALGON ® je určen k vytvoření drátěných košů, které se vyplňují přírodním nebo lomovým kamenem, popřípadě recyklátem nebo vhodnou zeminou. Tento systém se skládá z bodově svařovaných sítí , spon a spirál. Jak se gabiony staví popisuje technologický postup.

Gabionový drátěný program ALGON® a jeho využití

Gabiony v pozemních stavbách

k realizaci opěrných, zárubňových, obkladních a protihlukových zdí

Gabiony ve vodohospodářských stavbách

na sanaci půdních sesuvů, na úpravu a regulaci a revitalizaci toků, jako dna umělých vodních nádrží , přehrad a jezů se používají takzvané gabionové matrace

Gabiony v inženýrských stavbách

jako portály silničních a železničních tunelů, rozšíření rychlostních silnic, zpevňování krajnic atd.

Gabiony v zahradních realizacích

gabiony jsou tedy velmi variabilní a záleží na fantazii samotných projektantů a architektů jak je využijí

Prohlédněte si také jak hotové gabionové stavby v různých formách vypadají.

Gabiony - prodejní místa

zde si můžete nechat připravit cenovou nabídku nebo gabiony na místě zakoupit

VEDOUCÍ SKLADU LODĚNICE U BEROUNA SKLAD A PRODEJ GABIONŮ BRUNTÁL

Gabiony strutura společnosti
gabion
Gabiony struktura divize
Pronájem strojů
politika bezpečnosti a a ochrany
Společenská odpovědnost
Rozhodnutí o registraci DIČ
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku