Protihlukové stěny - provádění staveb  Algon a.s. Protihlukové stěny - provádění staveb

Algon profil protihlukove-steny

Proč PHS s firmou ALGON, a.s.?

Na českém trhu působíme od roku 1992, jsme dlouhodobě zavedená a zkušená společnost v oboru provádění gabionových a protihlukových staveb a ve výrobě a montáži ocelových konstrukcí. Realizaci protihlukových stěn provádíme také včetně vypracování projektu a cenové nabídky .

Do konce roku 2012 jsme realizovali protihlukové stěny o výměře téměř 100.000 m². Prohlédněte si jak hotové protihlukové stěny v různých formách vypadají.

Všechny protihlukové stěny realizované naší firmou splňují požadavky na předepsané akustické vlastnosti doložitelné výrobci, jako je vzduchová neprůzvučnost (schopnost protihlukových stěn snížit hladinu akustického tlaku zvukových vln procházejících přes tyto stěny)a zvuková pohltivost (schopnost pohlcovat zvuk).

Co jsou protihlukové stěny ?

Protihlukové stěny slouží ke snížení hluku ze silničního provozu a zabraňují přímému přenosu zvuku vzduchem. Staví se zejména ve městech u hlavních pozemních komunikací, u železničních tratí a u dálnic.

Jak fungují protihlukové stěny znázorňuje následující obrázek:

Protihlukova stěna
Obrázek použit z http://www.casopisstavebnictvi.cz


Výhody protihlukových stěn

Druhy protihlukových stěn

Příjímání poptávek a vypracování cenových kalkulací

V rámci dalších divizí realizujem také dopravní a inženýrské stavby , pozemní stavby.